NATJEČAJ

Ars Septima, udruga za promicanje
sedme umjetnosti iz Zagreba raspisuje

NOVI NATJEČAJ ZA
SCENARIJE DUGOMETRAŽNIH
IGRANIH FILMOVA ZA 2020.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ SE PRODULJUJE DO 22. LIPNJA 2020. ZBOG IZVANREDNIH OKOLNOSTI U ZEMLJI KOJE SU SE DOGAĐALE OD TRENUTKA OBJAVE NATJEČAJA.

Pobjednički scenarij se nagrađuje novčanim iznosom od 20.000 kuna.
Ova godina donosi veliku promjenu u natječaju za scenarije dugometražnih igranih filmova Ars Septima.
Od 2002. godine, znači tijekom zadnjih 18 godina, natječaj je isključivo bio namijenjen mladim i neafirmiranim
scenaristima koji nemaju ni jedan ili najviše jedan realizirani scenarij za dugometražni igrani film. Također, teme
scenarija su bile slobodne, te nije bilo ograničenja.

Od ove godine u natječaju je urađeno nekoliko značajnih izmjena.
To su:
– natječaj je otvoren za sve scenariste, bez obzira da li su debitanti ili ne, imaju li više realiziranih scenarija ili ne;
– natječaj je otvoren i za scenariste iz drugih država;
– natječaj je otvoren samo za scenarije koji promiču humane, društvene i obiteljske vrijednosti, te scenarije koji publici prenose pozitivnu poruku;
– natječaj je otvoren i za scenarije napisane na engleskom jeziku;
– nagrada više nije samo 5.000 kn već 20.000 kn;
– pobjednički scenarij će se po mogućnosti prevesti na engleski jezik o trošku udruge Ars Septima
– ukoliko bude riječ o iznimnom pobjedničkom scenariju, s univerzalnom pričom, koji bi se mogao snimiti na engleskom jeziku, postoji ozbiljna mogućnost realizacije projekta.

Ove izmjene u natječaju su napravljene nakon što je voditelj programa filmski redatelj, scenarist i producent Arsen Anton Ostojić uvidio potrebu da se natječaj proširi, da se povisi nagradni fond i da se dodatno pokuša omogućiti profesionalnu realizaciju nekom od pobjedničkih scenarija koji udovoljavaju najvišim kriterijima. Slijedom toga na natječaj je doveden novi sponzor koji čvrsto podržava novu koncepciju i spreman je dalje podržavati najbolje tekstove, bez obzira na HAVC.

Također, zbog ove značajne promjene koncepcije, odlučeno je da se ove godine potencijalnim scenaristima omogući znatno dulji rok za predaju scenarija, koji će biti 22. lipnja 2020.

Nagradu u iznosu od 20.000,00 kuna pobjedniku isplaćuje udruga Ars Septima. Sva prava na nagrađeni scenarij zadržava scenarist/scenaristica (ili više scenarista/scenaristica u slučaju suradnje) dok udruga Ars Septima, pored odabira najboljeg prijavljenog scenarija, isplate novčane nagrade te po mogućnosti i prijevoda pobjedničkog scenarija na engleski jezik, nema drugih obveza prema sudionicima ili pobjedniku natječaja. Ars Septima samo zadržava mogućnost da u posebnim situacijama, ukoliko se pobjednički scenarij pokaže iznimno dobrim i pogodnim za realizaciju na engleskom jeziku, ponudi scenaristu/ici ili scenaristima/icama mogućnost daljnje suradnje na realizaciji scenarija.

Povjerenstvo za odabir pobjedničkog scenarija radit će u sastavu:
Ognjen Sviličić i Arsen Anton Ostojić.

UVJETI NATJEČAJA:

1. Potpuno završeni i profesionalno napisani scenarij za dugometražni igrani film, između 80 i 120 stranica, u formatu standardnom za dugometražni igrani film;
2. Scenarij ne mora nužno biti izvorno napisano djelo; adaptacije drugih literarnih djela ili scenariji koji se zasnivaju na književnim ili drugim predlošcima mogu se prihvatiti ukoliko scenarist/ica ili scenaristi/ice imaju riješena autorska prava s piscem ili piscima tog literarnog predloška. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismeni dokaz o riješenim autorskim pravima;
3. Suradnja više scenarista/scenaristica je dopuštena, s tim da se nagrada u tom slučaju dijeli sukladno predloženoj raspodjeli ili u izostanku prijedloga raspodjele, svim scenaristima/icama jednako;
4. Prijavljeni scenarij ne smije biti realiziran, tj. snimljen do trenutka objave rezultata;
5. Prijavljeni scenariji mogu biti napisani na hrvatskom ili na engleskom jeziku;
6. Zbog znatno izmijenjene koncepcije natječaja, dopušta se prijava prijašnjim pobjednicima natječaja Ars Septima;
7. Scenariji se prijavljuju u elektronskom obliku, putem emaila.

OBVEZE SCENARISTA PREMA UDRUZI ARS SEPTIMA:

1. Prijavljeni scenarist/ica ili scenaristi/ice jamče istinitost podataka u prijavi;
2. Scenarist/ica ili scenaristi/ice u potpunosti zadržavaju prava na svoj scenarij, te udruga nema nikakvih drugih obveza prema pobjedniku ili pobjednicima osim isplate nagrade i eventualno prijevoda scenarija na engleski jezik;
3. U rijetkim i iznimnim slučajevima udruga može zatražiti opcijska prava na pobjednički scenarij, s mogućnošću realizacije projekta. U tom slučaju bi udruga imala pravo prvenstva 12 mjeseci nakon objave rezultata da ponudi opcijski ugovor scenaristu/ici ili scenaristima/isticama.

ROKOVI:

Natječaj je otvoren do 22. lipnja 2020. godine (uvažava se slanje sve potrebne dokumentacije e-mailom do 23:59 sati). Odluka povjerenstva o pobjedničkom scenariju bit će objavljena u roku od dva mjeseca po zaključenju natječaja, na ovim internetskim stranicama.

PRIJAVA:

Prijava mora sadržavati:
1. Ispunjen obrazac prijave, koji možete skinuti ovdje (u slučaju suradnje, svaki/svaka koscenarist/ica ispunjava svoju prijavnicu)
2. Kopiju scenarija (1 primjerak, formata A4, napisan na računalu u PDF ili Word obliku) – ogledni primjerak stranice scenarija možete naći ovdje
3. Sinopsis (najviše 2 stranice) s kratkim sadržajem
4. Kratku biografiju scenarista/scenaristice s popisom scenarističkih radova
5. U slučaju adaptacije postojećeg literarnog predloška, treba dostaviti pismeni dokaz o riješenim autorskim pravima s piscem/ima literarnog predloška.
6. Prijava se šalje u elektroničkom obliku, na e-mail adresu arsseptima@yahoo.com;
(molimo skenirati dokumente pod točkama 1. i 5.)

Nepotpune prijave ili prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima neće biti razmatrane.

Natječaj je sufinanciran privatnom donacijom Juana Perdoma, sredstvima Društva hrvatskih filmskih redatelja za poticanje stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti u audiovizualnoj djelatnosti te ostalim manjim donacijama.

ArsSeptima